CÔNG VĂN SỐ 407-CV/TU NGÀY 23/11/2021 CỦA THỊ UỶ SƠN TÂY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

CÔNG VĂN SỐ 407-CV/TU NGÀY 23/11/2021 CỦA THỊ UỶ SƠN TÂY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

CÔNG VĂN SỐ 407-CV/TU NGÀY 23/11/2021 CỦA THỊ UỶ SƠN TÂY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN ...
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 257
Tháng trước : 2.958